De marktplaats

In de omgeving van de marktplaats zijn middeleeuwse winkels uit Horsham, die zijn ononderbroken gebruikt geweest vanaf de 15de eeuw door tot in 1967. Daarnaast is de Bovenzaal uit Crawley, dit was waarschijnlijk een gemeenshappelijke ontmoetingsplaats. Het mooie wit en rood oker gebouw is een klassiek middeleeuws zaalhuis, North Cray huis, de kleur van het hout is authentiek, het is te boven gekomen gedurende de ontmanteling. Als u in dit gebouw binnengaat zult u verrast zijn dat er geen shoorsteen is. Het hout is door rook van het open vuur zwart geworden en de donkere luiken om zich tegen de koude te beschermen hielden het licht ook tegen.

Achter de marktplaats zijn de werkplaatsen van de loodgieters, de schrijnwerkers en de timmermannen, zij zijn volledig uitgerust met gereedschap en benodigdheden. De schrijnwerker’s werkplaats bevat activiteiten waaraan u kunt deelnemen en een uitstalling in verband met de bouwnijverheid, hier kunt u en uw kinderen experimenten uitvoeren die de verschillende bouwvakken weergeven en die u doet verstaan hoe veel van de antieke gebouwen op het terrein gebouwd waren.

Uitzicht door de markthalle naar de school

Uitzicht door de markthalle naar de school