De Gebouwen Kollectie

  • Ons museum bestaat uit gebouwen — de traditionele dorpshuizen en bedrijfsgebouwen van het platteland — die zijn gered van de sloop, ontmanteld en nauwgezet weer opgebouwd in het museumpark.
  • Ons werkterrein is het Weald en Downland gebied dat zich uitstrekt over de graafschappen Kent, Sussex, Surrey en Hampshire — een gevarieerd landschap, waarin de veelzijdige geologie van deze streek met zijn klei, zandsteen en krijtbodem tot uitdrukking komt.
  • Ons doel is bedreigde gebouwen te redden en ze zo tentoon te stellen dat ze de bezoekers een beeld geven van het rijke cultureel erfgoed van deze streek.

BOERDERIJ ‘LONGPORT’ uit NEWINGTON KENT

Longport is een typisch boerenhuis uit deze streek, dat verschillende bouwfasen bevat van 1500 tot 1900. Het gebouw is afkomstig van de lokatie van de Eurotunnel, bij Folkestone, en werd in 1992 verplaatst naar het museum, waar het dienst doet als museumingang, winkel en kantoorruimte.

SCHUUR uit HAMBROOK SUSSEX

Deze schuur bevat de introductie-tentoonstelling van het museum over traditionele streekgebonden bouw-materialen en technieken. De schuur werd waarschijnlijk gebouwd tegen het einde van de 18de eeuw en behoort tot een in West Sussex en oost-Hampshire veel-voorkomend type. De hoge deeldeuren geven toegang tot de dorsvloer, waar de korenschoven met de hand werden gedorst. De rest van de schuur diende als opslagruimte voor ongedorst graan en stro.

TOLHUISJE uit BEEDING SUSSEX

Tolhuisjes bevonden zich in de 18de en 19de eeuw langs tolwegen om tol te innen van de weggebruikers. Dat geld werd gebruikt voor het onderhud van de weg. Het tolhuisje uit Beeding werd gebouwd aan een nieuwe weg, die werd aangelegd in 1807. In de buurt staat ook een stenen kilometerpaal (eigenlijk ‘mijlpaal’), die liet zien dat de afstand naar Londen 52 mijl ofwel circa 85 kilometer bedroeg.

WOONHUIS uit WALDERTON SUSSEX

Dit huis met zijn muren van vuursteen en baksteen lijkt van buitenaf gezien uit de 17de eeuw te dateren. In feite bevat het gebouw echter restanten van een middeleeuws vakwerkhuis met een zogenaamde ‘open hall’. De huidige woonkamer is ingericht in de stijl van de 17de eeuw. De presentatie van de middenkamer geeft een beeld van de overgang van de middeleeuwse naar de latere woonsituatie.

De ‘WHITTAKER’S COTTAGES’ uit ASHTEAD SURREY

Deze huisjes werden gebouwd in het midden van de jaren zestig van de 19de eeuw, langs de toen zojuist geopende spoorweg van Epsom naar Leatherhead. Ze waren gebouwd voor de verhuur en werden bewoond door landarbeidersgezinnen. Een van de huisjes is bij de herbouw aan de binnenzijde onafgewerkt gelaten, om het houtskelet zichtbaar te maken. De inrichting van het andere huisje dateert uit het einde van de 19de eeuw.

SCHOOL uit WEST WITTERING SUSSEX

Voor 1851 werd dit gebouwtje gedurende een aantal jaren gebruikt als school voor ‘zes arme kinderen uit de gemeente West Wittering’. De school werd gefinancierd en bestuurd door de Oliver Whitby Liefdadig-eidsinstelling, die ook de zogenaamde Bluecoat (‘blauwe jas’) School in Chichester beheerde. De naam verwijst naar het schooluniform dat de kinderen droegen.

‘POPLAR COTTAGE’ uit WASHINGTON SUSSEX

Dit gebouwtje was vermoedelijk het woonhuis van een arme landarbeider. Het huis, dat dateert uit het midden van de 17de eeuw, heeft een zogenaamd ‘rookvak’, een vroege vorm van schoorsteen waarbij een deel van de woning open was tot aan de nok en in zijn geheel diende als rookafvoer.

PAARDENMOLEN uit WEST KINGSDOWN, KENT, OPEN SCHUUR uit CHARLWOOD, SURREY

In het rieten gebouw huist een paard-aangedreven mechanisme om water uit een put op te diepen. Het verwijderen van een pin uit de schacht zorgt er voor dat de trommel vrij kan draaien tijdens het zakken van de emmer, waarbij de dalingssnelheid gecontroleerd kan worden door een rem. De open schuur zou oorspronkelijk gebruikt kunnen zijn als een wagen- of karstalplaats, maar is ook wel gebruikt als een zaagschuur waarbij een gevelde boom op kruisbalken werd gehesen.

SPIEKER uit LITTLEHAMPTON SUSSEX

Deze spieker (een opslagplaats voor gedorst graan) werd vermoedelijk gebouwd in 1731. De vakwerkconstructie bestaat hoofdzakelijk uit iepenhout met een vakvulling van baksteen, en het gebouw rust op zestien stenen poeren om het graan te beschermen tegen vocht en ongedierte. Het gaat hier om een ongebruikelijk groot voorbeeld, van bijna zeven meter in het vierkant, voorzien van een bruikbare zolder.

BOERDERIJ ‘BAYLEAF’ uit CHIDDINGSTONE KENT

Bayleaf is een vroeg 15de-eeuws vakwerkhuis van het type ‘hall-house’ ofwel zaalhuis. In de ruime zaal, die in het midden van het huis ligt, komt men via een dwarsgang die door een houten schot van de zaal is afgescheiden. Aan de andere kant van deze gang liggen voorraadkamers. Hoewel de zaal zelf tot de nok toe open is, zijn de vertrekken aan weerszijden ervan wel overzolderd. Een deur in de zaal geeft toegang tot een trap naar een kamer op de bovenverdieping, die bekend stond als ‘solar’ en die dienst deed als privévertrek voor de familie. De zaal werd verwarmd door middel van een open vuur. Kenmerkend voor het wealden type is het overstek aan de lange gevel, dat onderbroken is ter plekke van de zaal.

‘BAYLEAF’ ERF MET TUIN, BOOMGAARD EN BOSSAGE

Sedert 1987 heeft het museum gewerkt aan de inrichting van het erf rondom de boerderij. Doel was om de directe omgeving van het huis zoveel mogelijk het karakter en zo mogelijk ook de typerende elementen terug te geven die hoorden bij de oorspronkelijke lokatie in het begin van de 16de eeuw.

SCHUUR uit COWFOLD SUSSEX

Deze vakwerkschuur dateert van rond 1536. Het gebouw diende vooral voor de opslag en het dorsen van graan, maar kan in tijden van leegstand ook wel gebruikt zijn geweest als onderkomen voor vee. De schuur is bij het Bayleaf woonhuis geplaatst om het beeld te completeren van een karakteristieke laat-middeleeuwse boerderij uit de Weald.

TUDOR KEUKEN uit SUNDRIDGE

Dit vroeg 16e eeuwse gebouw maakte oorspronkelijk deel uit van een groter huis en werd waarschijnlijk gebruikt als een keuken voor roken, brouwen en wassen, naast het dagelijkse koken. De kapconstructie met nokstijl is een fraai voorbeeld van laat middeleeuws vakmansschap. In de reconstructie in dit museum vertegenwoordigen de moderne aanbouwen de missende delen van het oorspronkelijke huis.

RUNDVEESTALLEN uit LURGASHALL, KIRDFORD en GOODWOOD, SUSSEX

Dergelijke aan één zijde open stallen verschaften onderdak aan het rundvee dat op de boerderij werd gehouden. Oorspronkelijk vormden deze stallen elk onderdeel van een groter complex. Samen met graanschuren en andere bijgebouwen lagen ze rondom het deel van het erf dat bestemd was voor het vee en waar de koeien vrij konden rondlopen. Al deze stallen werden gebouwd tegen het einde van de 18e of in de 19de eeuw.

‘PENDEAN’: BOERENHUIS uit MIDHURST SUSSEX

Dit vakwerkhuis werd gebouwd tegen het einde van de 16de eeuw. In tegenstelling tot middeleeuwse huizen bezat het geen open zaal, maar een over de volle lengte van het gebouw lopende verdieping. Een bakstenen rookkanaal maakte het mogelijk om de beneden vertrekken en een van de bovenkamers te verwarmen. Deze revolutionaire verandering in de woonhuisbouw vond plaats in het midden van de 16de eeuw. Desondanks bezit Pendean toch nog enkele middeleeuwse kenmerken zoals onbeglaasde vensters.

HALL uit BOARHUNT HAMPSHIRE

Het zaalhuis uit Boarhurst dateert waarschijnlijk uit het begin van de 15de eeuw. Het is een klein maar fraai voorbeeld van een middeleeuwse open hall. Het meest opvallende onderdeel van dit gebouw is de zware krukconstructie midden in de zaal. Krukgebinten bestaan uit twee lange kromme stijlen die vanaf de grond tot aan de kap lopen en het dak dragen. De ruimte rechts van de ingang diende waarschijnlijk voor huishoudelijke werkzaamheden. De kamer die aan de andere kant van de zaal is afgescheiden, is een hypothetische reconstructie van de middeleeuwse ‘solar’: het op de bovenverdieping gelegen privévertrek.

MIDDELEEUWSE COTTAGE uit HANGLETON SUSSEX

De reconstructie van dit vuurstenen huisje is gebaseerd op archeologische gegevens verkregen bij de opgraving van het verlaten middeleeuwse dorpje Hangleton. Het huis werd vermoedelijk gebouwd in de 13de eeuw, en tot het begin van de 15de eeuw bewoond. Er zijn twee kamers: de voornaamste woonruimte met een stookplaats voor open vuur, en een binnenkamer met oven.

HOUTSKOOL-BRANDERS KAMP

Deze presentatie laat de verschillende stadia zien in de productie van houtskool, met de bijbehorende hut voor de branders. Houtskool wordt verkregen door verbranding van hout bij een beperkte luchttoevoer. Dit proces moet voortdurend worden bewaakt. De houtskoolbrander woonde daarom met zijn gezin steeds op het terrein. Het eindproduct — de houtskool — werd verkocht als hoogwaardige brandstof, die ongeveer tweemaal zoveel warmte gaf als hout.

TREDMOLEN uit CATHERINGTON HAMPSHIRE

Een dergelijke tredmolen diende om water te putten uit een diepe bron. Normaliter werd zo’n tredmolen aangedreven door een ezel. Het hier getoonde wiel is echter wat kleiner dan gebruikelijk en kan zijn aangedreven door een hond of een jongen. Machinerie en gebouw dateren waarschijnlijk uit het begin van de 17de eeuw.

MARKTHAL uit TITCHFIELD HAMPSHIRE

Dit gebouw geeft een goed beeld van de vele markthallen die in de 16de en 176de eeuw werden gebouwd. Op straatniveau bevindt zich een open galerij waar goederen werden verkocht en waar markt-kooplieden hun kramen hadden. De kamer op de verdieping diende als raadskamer voor de gemeenteraad. Onder de trap naar de verdieping bevindt zich een cel voor wetsovertreders.

MIDDELEEUWSE WINKEL uit HORSHAM SUSSEX

Dit 15de-eeuwse gebouw bevat een paar naast elkaar gelegen winkels. Slechts één ervan heeft toegang tot de kamers op de overkragende bovenverdieping. Achter elke winkel bevindt zich een tot de nok open ruimte, of ‘rookvak’ (een soort schoorsteen). De boven-verdiepingen van dit pand zijn in gebruik als museum-bibliotheek en zijn gewoonlijk gesloten voor het publiek.

ZAAL uit CRAWLEY SUSSEX

Het belangrijkste onderdeel van dit 15de-eeuwse gebouw is de grote zaal op de eerste verdieping: een langgerekte open ruimte die in opzet mogelijk dienst deed als gemeenschapsruimte. De begane grond was verdeeld in afzonderlijke vertrekken. Het nog resterende gedeelte vormde oorspronkelijk de kern van een langer gebouw. In het museum zijn daarom aan beide einden nieuwe bouwdelen toegevoegd, ter vervanging van dat wat verdwenen is. Het gebouw doet dienst als museumbibliotheek en is niet toegankelijk voor het publiek.

MIDDELEEUWS WOONHUIS uit NORTH CRAY KENT

Dit gebouw is een klassiek voorbeeld van een middeleeuws zaalhuis. Het heeft een centraal gelegen open zaal, met aan weerszijden respectievelijk een solar (bovenkamer) en een ruimte voor huishoudelijke werkzaamheden. De vakwerkconstructie is rood geschilderd, aangezien uit bouwhistorisch onderzoek is gebleken dat dit oorspronkelijk ook het geval was.

AANBOUW uit REIGATE SURREY

Dit gebouw dateert uit het begin van de 17de eeuw. Het werd oorspronkelijk gebouwd als aanbouw aan de achterzijde van een huis aan de High Street in Reigate. Het bevat twee vertrekken met fraai gebeeldhouwde schoorsteenmantels. De bovenkamer bevat restanten van de originele muurschilderingen.

LOODGIETERS-WERKPLAATS uit NEWICK SUSSEX

Dit laat 19de-eeuwse gebouw bevatte een loodgieters-werkplaats op de begane grond, en een glazeniers-werkplaats op de eerste verdieping.

MEUBELMAKERIJ uit WITLEY en TIMMERMANS-WERKPLAATS uit WINDLESHAM, SURREY

Deze gebouwen dateren uit het eind van de 19de of het begin van de 20ste eeuw en geven een goed beeld van de kleine werkplaatsjes die ooit in zo groten getale voorkwamen in de Engelse steden en dorpen. De meubelmakerij uit Witley bevat een educatieve presentatie over huizenbouw en aanverwante onderwerpen. Dit gebouw is op afspraak open voor scholen, en op bepaalde andere tijden voor gezinsbezoek.

GEBOUW uit LAVANT SUSSEX

Dit gebouw is een goed voorbeeld van vroeg 17de-eeuwse baksteenbouw, compleet met vensterstijlen van vormsteen. Het interieur werd tegen het einde van de 18de eeuw volledig verwoest door brand, maar het gebouw deed oorspronkelijk vermoedelijk dienst als openbare vergaderzaal met daaronder opslagruimte.

ROSMOLENHUIS uit REDFORD SUSSEX

Dit gebouwtje van natuursteen en baksteen bevatte oorspronkelijk een door een paard aangedreven molen voor het mengen van klei ten behoeve van een kleine landelijke steenbakkerij. In de buurt van de kleimolen bevindt zich een rosmolen uit Patching, Sussex, die werd gebruikt voor het oppompen van water uit een put.

DROOGLOODS uit PETERSFIELD HAMPSHIRE

Aan één kant van deze droogloods voor de steenbakkerij bevindt zich de werkplaats voor de steenbakker. De rest van het gebouw diende voor het drogen van ongebakken stenen en tegels, voordat deze de steenoven ingingen. In het gebouw bevindt zich een kleine tentoonstelling over de geschiedenis van de steenbakkerij in deze streek.

HOUTZAGERIJ uit SHEFFIELD PARK SUSSEX

Dit 19de-eeuwse gebouwtje dient als afdak voor een vaste zaagkuil. Vroeger kwamen dergelijke gebouwtjes overal op het platteland in groten getale voor. Binnen wordt een serie houtbewerkingsgereedschappen ten-toongesteld.

KARSCHOP uit WISTON SUSSEX

Dit open schuurtje bevond zich dicht bij het erf en bood onderdak aan de boerenkarren en wagens die nodig waren op de boerderij. Het gebouw dateert waar-schijnlijk uit de 18de eeuw.

SMEDERIJ uit SOUTHWATER SUSSEX

Dit gebouwtje staat model voor de vele dorpssmederijen die men in het verleden op het platteland aantrof. De smederij werd halverwege de 19de eeuw gebouwd en heeft een eenvoudige maar stevige constructie. Het smidswerk omvatte zowel het maken en repareren van gereedschappen en landbouwwerktuigen als het beslaan van paarden.

SCHUTSTAL VOOR VEE uit WALTON HEATH SURREY

Dieren die men vrij vond rondzwerven werden hier vastgezet tot hun eigenaars hen kwamen ophalen.

TIENDSCHUUR uit LEE-ON-SOLENT HAMPSHIRE

Deze vakwerkschuur werd waarschijnlijk gebouwd tegen het einde van de 17de of het begin van de 18de eeuw. Oorspronkelijk had het gebouw de gebruikelijke schuurindeling met een centrale dorsvloer en aan weerszijden een tasvak voor graanopslag. De gereconstrueerde schuur bevat een expositie gewijd aan verschillende aspecten van het ambachtelijke bouwbedrijf, zoals loodgieterswerk, steenhouwerij, metselwerk, gebrandschilderd glas en glasbewerking.

PAARDENSTAL uit WATERSFIELD SUSSEX

Deze houten paardenstal dateert waarschijnlijk uit het midden van de 18de eeuw. Het gebouw bevat stalruimte voor vier of vijf paarden of trekossen. Onder het lage afdak bevindt zich een door paardenkracht aangedreven hakselmachine voor stro.

WATERMOLEN uit LURGASHALL SUSSEX

Deze molen diende voor het malen van graan, zowel voor meel als voor veevoer. Het bovenslagrad dreef twee paar molenstenen aan, een opschooninstallatie en een takel voor zakken graan. Het oudste deel van deze molen dateert waarschijnlijk uit de 17de eeuw. Gedurende zijn werkende bestaan, dat tot de jaren dertig van de 20ste eeuw duurde, werden het aandrijf-mechanisme en het gebouw echter diverse malen aangepast. In de molen zelf en in de museumwinkel kan men meel kopen dat hier werd gemalen.

WINDMOLEN uit PEVENSEY SUSSEX

Deze door windkracht aangedreven waterpomp is een inmiddels zeldzaam voorbeeld van een eens zo algemeen apparaat. De centrale staander, die de wieken en de windroos draagt, is hol en bevat een ijzeren aandrijfstang voor de daaronder gelegen waterpomp.

MIDDELEEUWS  WOONHUIS uit SOLE STREET KENT

De bijzondere driebeukige opzet met laag aflopend dak zorgt ervoor dat dit middeleeuwse zaalhuis lagere vensters maar een ruimer vloeroppervlak heeft dan de in Engeland veel gebruikelijker vorm met hoge zijgevels. De dwarse aanbouw aan de kant van de werkruimten dateert uit een latere periode dan de zaal zelf en diende waarschijnlijk ter vervanging van een oudere, middeleeuwse dwarsvleugel. Het gebouw is tegenwoordig in gebruik als restaurant en theehuis.

DOWNLAND GRIDSHELL

Dit gebouw heeft twee verdiepingen. In de kelder bevindt zich de collectie, van gereedschappen en andere hulpmiddelen, van het museum. De bovenste verdieping is een werkplaats en een uitstalplek waar gebouwconservatie en training plaats kan vinden. De gridshell is een lichtgewicht constructie van eikenhouten latten. Het gebouw is voltooid in 2002 en werd financieel mogelijk gemaakt door het Heritage Lottery Fund.